Välkommen till Sjöscoutkåren Spejarna hemsida
Vi är en  sjöscoutkår med mycket inslag av landverksamhet. Kåren är öppen för både flickor och pojkar från 8-år och uppåt.