Verksamhetsstart hösten 2018

I morgon måndag 3.9 är det åter igen dags för Spejarna att börja verksamheten för hösten. Kl. 18.30 samlas vi på kårlokalen vid Bollhallas Paviljong, nya som gamla medlemmar är välkomna med. Vid frågor kontakta ledaren Micke Sölgén på tel. 0457-5638569 Välkommen till vår verksamhet!

Höstens verksamhet är igång

Tack till alla som kom igår på kårsamlingen. Nästa vecka kör verksamheten igång igen. Måndagar kl. 18-19 samlas vargungar och äventyrsscouter. Spejarscouter torsdagar varannan vecka med start nästa vecka torsdag kl. 19-21. Har ni frågor kontakta ledarna eller Anders Ahlström anders.ahlstrom@scout.ax

Verksamhetsstart

Måndagen den 4.9 kl. 18.00-19.00 är det dags igen för att starta vår verksamhet. Nya som gamla medlemmar är välkomna till kårlokalen och bekanta sig med vår verksamhet. Kårlokalen hittar du på Bollhallavägen. Paviljongen invid Bollhalla.

Kallelse till vårmöte

Sjöscoutkåren Spejarna Mariehamn r.f. håller vårmöte tisdagen den 13.6 kl. 17.00 på kårlokalen vid Bollhallas paviljong. På agendan är ärenden enligt stadgarna. Alla är välkomna med.