Kallelse till vårmöte

Sjöscoutkåren Spejarna Mariehamn r.f. håller vårmöte tisdagen den 13.6 kl. 17.00 på kårlokalen vid Bollhallas paviljong. På agendan är ärenden enligt stadgarna. Alla är välkomna med.