Äventyrsscouter

Äventyrsscouterna är 10-12 år och under äventyrsscoutstiden upptäcker man de mer naturnära delarna av scoutingen på sin ort. Man kan vara äventyrsscout i två eller tre år beroende på hur den egna scoutkåren väljer att göra, där ett lag består av 10-15 äventyrsscouter. Laget har patrullmöten varje vecka, och under möten och utfärder är laget indelat i 2-3 stycken mindre patruller.

Källa scout.fi 20.4.2017