Explorerscouter

Explorerscouterna är 15-17 år gamla och börjar under denhär tiden lära sig ta ansvar för andra samtidigt som ledare, samtidigt som de utforskar landet och hittar sig själva. De fungerar i patruller bestående av 4-12 stycken scouter och sätter upp sina egna målsättningar och sin egen verksamhet, med hjälp av stödet från en lots (över 22 år) som kan hjälpa till med att planera och fixa svårare saker.

Källa scout.fi 20.4.2017