Roverscouter

Roverscouter är 18-22 år och under roverscouttiden hittar scouten sig själv i samhället och börjar leva på egen hand. Detta medför att roverscouternas program bygger på projekt och äventyr i olika former, men roverscouten kan därtill också ha ledaruppdrag och på så sätt utveckla sig själv som ledare.

Källa scout.fi 20.4.2017