Spejarscouter

Spejarscouter är 12-14 (15) år gamla och upptäcker sig själva och scoutingen i den egna kommunen. Under spejarscouttiden lär man sig på riktigt hur det är att vara en grupp och att finna sin egen plats i gruppen som individ och som gruppmedlem. Man blir spejarscout när man börjar åk 6 eller åk 7 i skolan beroende på om den egna scoutkåren tillämpar det två- eller treåriga äventyrsscoutprogrammet. Spejarscout kan man vara i max tre år. Vanligen är äventyrs-spejarscouttiden sammanlagt fem år.

Källa scout.fi 20.4.2017