Vargungar

Vargungarna är 7-9 år gamla och den yngsta åldersgruppen inom scoutverksamheten. De upptäcker sin näromgivning med sin flock, som består av 8-12 vargungar. Flockmöten hålls varje vecka och då lär sig vargungarna nya spännande saker, avlägger spår (märken) och leker. Ibland åker vargungarna på utfärder, förläggningar och läger.

Källa scout.fi 20.4.2017