Maj 2022

Scoutmöten ännu i maj
Vi kommer ännu hålla möten måndag 2.5 och 9.5 som vanligt kl. 18.30-19.30 med samling vid kårlokalen. 

Våravslutning
Mot slutet av maj kommer vi ordna kåravslutning. På avslutningen kommer alla scouter få märken från höst och vårterminen samt kårhalsdukar. 

Kåtröjor och scoutskjortor
Vi har kårtröja och scoutskjoror för de som är intresserade. Kårtröjan använder varungar och äventyrsscouter och från spejarscoutåldern scoutskjorta, även äventyrsscouter kan använda scoutskjorta om de vill. Kontakta din ledare för mer info. 

Utfärd till Kåken för vargungar och äventyrsscouter 
7-8.5 är det utfärd för vargungar och äventyrsscouter till kårstugan Kåken. De som vill får övernatta alternativt delta endast under lördagen. Anmälan senast 5.5 via Kuksa https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=50858 Utfärden är kostnadsfri. Mer info kommer i början av nästa vecka. 

Scoutläger
29-31.7 kommer Ålands scoutdistrikt tillsammans med scoutkårerna på Åland. Lägret kommer inom kort planeras och anmälningen öppnar troligen i slutet av maj. Mer info kommer. 

Hälsningar 

Anders A,  Anders O och Peter