Mötesdagar hösten 2022

Vargungar tisdagar kl. 18.30-19.30
Äventyrsscouter tisdagar kl. 18.30-19.30
Spejarscouter måndagar kl. 19.30-20.30

Samtliga möten hålls på vår kårlokal på Askuddsvägen 21, 22100 Mariehamn om inget annat meddelas.