Mötestider för hösten 2021

Varungar måndagar kl. 18.30-19.30 på Nabbens simstrand (samling vid västra parkeringen)

Äventyrsscouter måndagar kl. 18.30-20.00 på Nabbens simstrand (samling vid västra parkeringen)

Spejarscouter möte ännu måndag 13.9 kl. 18.30 på Nabbens badstrand, där efter byte av veckodag och tid.