Scouternas adventskalendrar

Sjöscoutkåren Spejarna säljer så som tidigare år Scouterna adventskalendrar. Adventskalendern har en lång tradition i Finland och har sålts av scouter i över 70 år. I år har kalendern illustrerats av illustratören Christel Rönns.

Årets adventskalender kostar 10 euro och 4,5 euro går till kårens verksamhet. Kalendern kan köpas av våra scouter, vid kårlokalen måndagar kl. 18.00-19.30 samt via webbutiken (länk nedan).