Scoutmöten på distans

Vi fortsätter våra scoutmöten på distans. Kårmedlemmarna får varje vecka länk till veckans möte.

Scoutbingo spelplanen finns här.