Scoutmöten våren 2022

Mötestider:

Vargungar måndagar kl. 18.30-19.30
Äventyrsscouter måndagar kl. 18.30- 19.30
Spejarscouter måndagar kl. 18.30-19.30

Samtliga möten hålls vid vår kårlokal på Askuddsvägen 21 i Mariehamn