Våren 2023

Illustration av Ellen Portin

Från och med 9.1.2023 börjar vi igen med scoutmöten och håller på fram till mitten av maj.

Mötes tiderna enligt följande:
Måndagar kl. 18.30-19.30 spejarscouter
Tisdagar kl. 18.30-19.30 vargungar och äventyrsscouter
Samtliga möten hålls på kårlokalen om inget annat meddelas.

I början av mars kommer vi ordna med utfärd till kårstugan Kåken. Vårens scoutverksamhet avslutas med scoutläger tillsammans med scoutkårerna på Åland under helgen 18-20.5.

Med scouthälsningar
Anders A, Anders O och Leif