Verksamhet hösten 2020

Kårlokalen, Bollhallas paviljong.

Tack till alla som kom på dagens kårstart!

Vi kör igång verksamheten som vanligt från och med 14.9.
Vargungar och äventyrsscouter har möten måndagar kl. 18.00-19.30

Vi kommer vara både ute och inne så kläder efter väder behöver scouterna ha med sig.