Verksamhetsstart hösten 2020

Vi startar igen verksamheten för hösten måndagen den 7.9 kl. 18.00 på kårlokalen. Bollhallas paviljong, Bollhallavägen, 22100 Mariehamn

Gamla som nya medlemmar är välkomna med.

För mer info kontakta Anders Ahlström anders.ahlstrom@scout.ax