Verksamhetsstart hösten 2021

Måndagen den 6.9 kl. 18.30 är det kårsamling. Nya som gamla scouter är välkomna med.
Samlingen sker denna gång vid Nabbens simstrands parkering (västra parkeringen).

För att få börja i kåren behöver scouterna vara minst 7 år gammal och gå i årskurs 1.

Vid frågor kontakta kårchef Anders Ahlström tel. 040 55 86 400 anders.ahlstrom@scout.ax