Verksamhetsstart hösten 2022

Sjöscoutkåren Spejarna börjar höstens verksamhet med kårsamling tisdagen den 6.9.2022 kl. 18.30-19.30 på kårlokalen (Askuddsvägen 21).

Veckomöten startar veckan efter med möten enligt följande:

Vargungar tisdagar kl. 18.30-19.30

Äventyrsscouter tisdagar kl. 18.30-19.30

Spejarscouter beslutas om på kårsamlingen

Förutom veckomöten kommer vi ordna en utfärd per åldersgrupp till utfärdsstugan Kåken, delta i den populära vargunge och äventyrsscoutdagen, JOTA och JOTI och mycket annat.

Nya som gamla medlemmar välkomna med!