Verksamhetsstart hösten 2023

Tisdagen den 5.9.2023 kl. 18.30-19.30 har vi kårsamling för gamla och nya scouter på Askuddsvägen 21, källaren. För att börja scouterna behöver man gärna vara 8-år men det går att börja som 7-åring.

Veckoverksamheten börjar från och med vecka 37

Vargungar och äventyrsscouter tisdagar kl. 18.30-19.30

Spejarscouter måndagar kl. 17.30-18.30

Mötena hålls på vår kårlokal Askuddsvägen 21, källaren.

Vi söker en eller flera föräldrar som skulle kunna tänka sig att fungera som hjälpledare för vargungarna.

Välkomna med till Sjöscoutkåren Spejarna Mariehamn r.f.