Verksamhetsstart

Måndagen den 4.9 kl. 18.00-19.00 är det dags igen för att starta vår verksamhet. Nya som gamla medlemmar är välkomna till kårlokalen och bekanta sig med vår verksamhet.

Kårlokalen hittar du på Bollhallavägen. Paviljongen invid Bollhalla.